Novi pokušaj Facebook-a da stane na put Clickbait naslovima

Novi pokušaj Facebook-a da stane na put Clickbait naslovima

Facebook vrši novo podešavanja svog algoritma koji pokreće News Feed.

Promene su, ponovo, usmerene na smanjivanje količine tzv. „clickbait“-ova na News Feed-ovima korisnika.

Sa ovim promenama, koje će biti primenjene u toku sledećih par nedelja, Facebook uvodi 2 ključna faktora u definisanju clickbait-ova:

  1. Ukoliko naslov uskraćuje informaciju neophodnu za razumevanje sadržaja artikla, i
  2. ukoliko naslov preuveličava članak u cilju navođenja očekivanja čitaoca

Linkovi sa stranica koji rutinski objavljaju ovakav tip naslova biće demotovani u korisničkim News Feed-ovima, objavio je Facebook.

Iako su ove promene novitet, problem Clickbait-ova je Facebook već ranije pokušao da reši, i gotovo je izvesno da će i u budućnosti nastaviti da se bavi ovim problemom. Ova društvena mreža prethodno je uvela izmenu kojom je pokušano da se smanji broj Clickbait-ova, bazirajući se na vremenu koje ljudi provedu čitajući određeni link. Ukoliko bi korisnik kliknuo na link ali se ubrzo vratio na Facebook, onda je kvalitet tog linka verovatnije lošiji od onih na kojima je provedeno više vremena, bilo je razmišljanje.

Međutim, kako je primećivano, uzdajući se samo na vreme provedeno verovatno nije najefektivniji način umanjenja problematičnog sadržaja, budući da se na taj način istovremeno favorizuju znamenitiji mediji sa uobičajeno većim brojem čitalaca.

Najnovija izmena izgleda da koristi preciznije metode za iskorenjivanje clickbait „stilizovanih“ naslova. „Sistem pregledava niz clickbait naslova kako bi odredio koje fraze su uobičajeno upotrebljavane u tom tipu naslova a nisu upotrebljavane u drugim naslovima“ objavio je Facebook, primećujući da njihov sistem funkcioniše prilično poput filtera za e-mail spam.

Facebook je, takođe, izjavio da ne očekuje da će većina oglašivača biti pod negaticnim uticajem ovih promena, mada je teško znati zasigurno koji će biti efekti dok se ova nadogradnja u potpunosti ne implementira. Ukoliko, pak, dođe do negativnog uticaja za oglašivača, Facebook predlaže jednostavno rešenje:

„Ukoliko stranica prestane da objavljuje clickbait naslove, njihove objave više neće biti pod uticajem ovih izmena.“

Izvor: mashable.com