Pečat i zvanično odlazi u istoriju

Od 1. oktobra više niko neće moći da ga traži od privrednika. Ko je nostalgičan moći će da ga koristi, ali samo kao UKRAS

Od 1. oktobra pečat u Srbiji konačno odlazi u istoriju, potvrđeno je „Blicu“ u kabinetu predsednice Vlade Srbije Ane Brnabić. Nacrt izmene i dopune Zakona o privrednim društvima poslat je u Skupštinu, a njegovo usvajanje očekuje se pre leta.

Još februara 2012. sa Zakonom o privrednim društvima pečat je prestao da bude obavezan. Od tada do sada, prošlo je šest godina, a upravo toliko traje borba brojnih privrednika i preduzetnika protiv štambilja. Svaki rat ima svoj kraj, pa tako i ovaj trebalo bi da se okonča 1. oktobra. Izmenama i dopunama zakona o privrednim društvima dat je rok kada se predviđa ukidanje obavezne upotrebe pečata.

– Pečat bi trebalo da ode u istoriju od 1. oktobra ove godine, barem u poslovanju na teritoriji Republike Srbije. Od tog dana od privrednih subjekata se ne sme zahtevati pečat na bilo kom dokumentu – ističu za „Blic“ u Kabinetu premijerke.

FOTO: RAS SRBIJA

Ko želi može da koristi pečat, ali nema obaveze

U mesecima koji dolaze Vlada će usklađivati procedure u skladu sa ovom izmenom. To konkretno znači da prestaju da važe i odredbe koje pravna lica obavezuju na upotrebu pečata i u 12 drugih zakona.

Navike se teško menjaju, pa će na slobodnoj volji, ostati da ko želi pečat i koristi.

– Važno je napomenuti da ovim zakonom nije zabranjena upotreba pečata, već je ukinuto obavezno korišćenje pečata za privredu. Dakle, ko želi i dalje može da koristi pečat ali će to usvajanjem ovog zakona prestati da bude obaveza – ukazuju u Kabinetu predsednice Vlade.

Ka inostranstvu moguće da se zadrži upotreba pečata

FOTO: O. BUNIĆ / RAS SRBIJA
Ana Brnabić, premijerka i Siniša Mali, ministar finansija

Međutim, moguće je da, zbog međunarodnih propisa, u pojedinim postupcima ka inostranstvu, ostane obaveza upotrebe pečata.

Inače, tačno pre mesec dana, premijerka je proverila kako ide proces ukidanja pečata, i bila je zapanjena otporom javne uprave. Tada je i javno obećala da će do kraja mandata ove vlade ukinuti pečat. Čvrsta u nameri, a i u tome da ukaže gde smo u odnosu na svet, kada je reč o administraciji, premijerka je svojim saradnicima dočarala događajem kada je direktorka jedne švedske firme, prilikom potpisivanja ugovora u Srbiji, videla pečat tražila da ga uzme u ruke jer ga vidi prvi put u životu!

Otpor banaka

FOTO: PROFIMEDIA / RAS SRBIJA

Da otpor postoji, mada nema racionalni motiv – jasno je. Pečat je stoletna tekovina. Tako je nedavno Narodna banka Srbije ponovo ukazala da postojeći propisi omogućavaju da preduzeća potrebnu dokumentaciju prilikom otvaranja računa mogu da dostave i u elektronskoj formi.

– Na bankama je da iskoriste opcije koje im propisi NBS nude i da primenom tih propisa olakšaju proceduru otvaranja računa pravnim licima i preduzetnicima, kako u interesu svojih korisnika, tako i u interesu veće konkurentnosti banaka na tržištu, ističu u NBS. Odlukom o bližim uslovima i načinu otvaranja, vođenja i gašenja tekućih računa, koja je na snazi još od 2015. godine, jasno je propisano da pravna lica i preduzetnici ne moraju dostaviti banci rešenje o upisu u registar, ako im je banka u predugovornoj fazi pružila informaciju da će potrebne podatke preuzeti u elektronskoj formi od organizacije nadležne za vođenje registra privrednih subjekata – kažu u NBS i dodaju da pored toga, pravna lica i preduzetnici koji banci dostavljaju rešenje o upisu u registar, nisu dužni da to rešenje dostave u papirnom obliku, već ovo rešenje svakako mogu dostaviti banci i u formi elektronskog dokumenta.

Kako nabaviti podatke o APR

Takođe, u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, u centralnoj banci kažu da se potrebni podaci mogu pribaviti i iz drugog odgovarajućeg dokumenta Agencije za privredne registre (bilo u papiru ili u elektronskoj formi) koji klijent dostavi banci, kao i neposrednim uvidom u registar privrednih subjekata koji vodi APR na svojoj internet stranici.

– Zato još jednom naglašavamo da s aspekta propisa iz nadležnosti Narodne banke Srbije ne postoje nikakve smetnje da banke preuzimaju podatke od organizacije nadležne za vođenje registra privrednih subjekata u elektronskoj formi, i to direktnim upitom ka APR-u, ili u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, neposrednim uvidom u registar privrednih subjekata koji vodi APR na svojoj internet stranici – zaključuju u NBS.