Digitalni ili tradicionalni marketing?

tradicionalni ili digitalni marketing

Debata oko toga koja vrsta marketinga je efikasnija i zašto traje već nekoliko godina, i dok tradicionalni marketing beleži drastične padove, digitalni marketing nastavlja da raste.

Digitalni i tradicionalni marketing ukratko smo uporedili u jednom od prethodnih blogova, međutim smatrao sam da ova tema zaslužuje da bude obrađena detaljnije. Neki kažu da tradicionalni marketing jedva postoji, da izumire, ali ja se sa time ne bih složio. Da, digitalni marketing ima evidentne prednosti, znatno manje ograničenja i dostupniji je ljudima, ali generalno nisam pristalica ili-ili situacija i smatram da uvek treba uvideti prednosti i slabosti obe strane i shodno tome ih koristiti. U ovom blogu neću pokušati da vas ubedim da je digitalni marketing superiorniji, pokušaću da vas navedem na razmišljanje sa ciljem da sami donesete zaključak. Hajde da za početak objasnimo ova dva pojma.

Primeri tradicionalnog marketinga su reklame u novinama, vizit karte, bilbordi, posteri, tv i radio reklame i drugo. Sa druge strane, u digitalni marketing spada oglašavanje na internetu, društvenim platformama, predstavljanje proizvoda kroz web sajt i niz drugih mogućnosti koje internet i digitalni kanali pružaju. Još je važno napomenuti da se digitalni marketing kao i same digitalne tehnologije razvija konstantno i veoma brzo. Ono što je neminovno je da bez tradicionalnog marketinga koji se razvijao decenijama, ne bi postojao ni digitalni, zato je ponekad teško postaviti granicu između ova dva pojma.

Danas, većina ljudi koja se opredeljuje za tradicionalni marketing bira ga zbog činjenice da postoji decenijama, pa ga samim tim i lakše razumeju. Ljudi i danas čitaju magazine, bacaju pogled na bilborde i pažljivo sakupljaju vizit karte i ne verujem da će se to promeniti, bar ne u skorije vreme. Ono što oni vrlo često ne razumeju jesu njegova ograničenja koja su postala vidljivija sa razvojem njegovog digitalnog potomka. Rezultati tradicionalnog marketinga su teško ili potpuno nemerljivi, njegov domet je poprilično ograničen, pogotovo ukoliko ga uporedimo sa digitalnim marketingom. Još jedan njegov problem je i  činjenica da nije dostupan svima, jer za reklamu u relevantnom mediju treba izdvojiti dosta novca. I na kraju, najveći problem tradicionalnog marketinga je to što ne dozvoljava direktnu interakciju sa publikom koja se pokazala kao jedan od ključnih faktora uspešnosti digitalnog marketinga.

Digitalni marketing, sa druge strane, pruža mogućnost jednostavnog i detaljnog merenja rezultata, što je veoma značajno i kako bi svaka sledeća kampanja bila uspešnija. Publika kojoj se posredstvom digitalnog marketinga šalje poruka je neograničena, ali vam on istovremeno daje mogućnost da odredite ciljnu grupu koja vam je najvažnija. Ono što je za tradicionalni marketing najveće ograničenje predstavlja upravo jednu od najznačajnijih mogućnosti digitalnog, a to je mogućnost da sa svojom publikom direktno komunicirate, razvijate odnos i od njih dobijate informacije koje su važne za unapređenje vašeg poslovanja. Pored toga što pruža ogroman broj različitih kanala za komunikaciju sa vašim korisnicima i potrošačima, digitalni marketing je znatno dostupniji malim i mikro preduzećima, jer ne zahteva ogroman budžet, a svaki dinar koju uložite je daleko efektivniji.

Da zaključimo, digitalni marketing ima vidljive prednosti i nastavlja tamo gde je tradicionalni odavno stao, međutim to ne znači da tradicionalni marketing treba odbaciti, niko nije rekao da moramo da biramo. Idealno rešenje bilo bi da se napravi balans u zavisnosti od potreba, planova i mogućnosti.