Šta je content strategija i zašto je važna?

content strategija 1

U digitalnom svetu contentom – sadržajem, nazivamo sve što prenosi značajne informacije korisnicima na internetu. To mogu biti slike, video i audio snimci, kao i svi ostali multimedijalni sadržaji.

Kada se na sajtu ili stranici nalazi više stotina „komada“ contenta neophodna je planirana strategija kojom će celokupni sadržaj biti iskomuniciran ljudima na najbolji mogući način. Za dobar nastup na internetu neophodan je stalni i dobro vođeni menadžment kompletnog digitalnog sadržaja. Vrednost content strategije je u poslednjih nekoliko godina izražena u više knjiga i blogova.

Stvaranje sadržaja bez strategije često dovodi do neujednačenog protoka sadržaja bez ikakvih suštinskih tema ili svrhe. Ovo može da bude zbunjujuće za ciljnu grupu kojoj se obraćamo, a takođe može negativno uticati na kredibilitet i vrednost brenda ili klijenta.

Osim toga, nedostatak strategije može dovesti do generičkih sadržaja koji jednostavno „ne pali“ više. Generički sadržaj nikada neće postati viralan – niko ga ne šeruje. Generički sadržaj nikada neće dostići ni približno visoke marketinške ciljeve.

Ako preskočite strategiju, u najgorem slučaju možete zbuniti ili otuđiti svoju publiku na internetu, a vrlo verovatno je i izgubiti.

Content strategija je ključna za isporučivanje sadržaja.

Ona:

  • Pomaže klijentu da razume i stvara sadržaj koji najviše odgovara ciljnoj grupi
  • Omogućava stvaranje održivih i pre svega merljivih planova objava koji dugoročno održava njihov sadržaj
  • Smanjuje bespotrebne troškove uklanjajući sadržaje koji su se loše pokazali i pojačava efektivnost postojećih

Ne postoji pravilnik po kome dobra content strategija treba da bude koncipirana. Jedino se mogu uočiti određeni ključni principi na kojima svaka strategija treba da počiva, a najbitniji je – strategija mora odgovarati klijentu, korisnicima i celokupnom kontekstu. Ona mora da bude odgovarajuća u stilu, strukturi i načinu „dostavljanja“ na sajber nebo.

Radi postizanja ciljeva dobre content strategije neophodno je uzeti u obzir mnoge detalje. Način komunikacije i „ton“ će ojačati imidž. Koncizan jezik, kao i određena vrsta humanizirane, opuštene komunikacije će svakako biti nagrađena na internetu. Određivanjem tona komunikacije korisnici će biti motivisani da dele svoje priče sa vama , a vi ćete time uraditi dosta na svom imidžu, ali i vidljivosti svog brenda.

Za dobru content strategiju je zapravo najvažnije shvatiti: priče korisnika su mnogo važnije od naših priča i neophodno je stvoriti sadržaj koji će predstavljati određenu vrstu platforme koja dozvoljava korisnicima da ispričaju svoje priče.