VOĐENJE NALOGA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Analiza dosadašnjeg nastupa na društvenim mrežama
Izrada novog detaljnog plana (na mesečnom nivou)
Osmišljavanje pojedinačnih objava i vizuala
Direktna komunikacija sa publikom (odgovaranje na poruke i komentare)
Povećavanje interakcije sa publikom odgovarajućim metodama i strateškim akcijama
Popularizacija naloga i povećavanje vidljivosti
Merenje i analiza rezultata
ONLINE KAMPANJE

Online kampanje - Kompletno koncipiranje,
planiranje, realizacija i evaluacija digitkampanja

Osmišljavanje koncepta kampanje
Komunikacioni dizajn
Izrada detaljne strategije
Odabir odgovarajućih platformi i komunikacionih kanala
Medijsko planiranje i sprovođenje digitalne kampanje
Evaluacija
USLUGE VIZUALNE PREZENTACIJE

Fotografisanje
Grafički dizajn
Web dizajn
Izrada prezentacija
INTERNET MARKETING

SEO Optimizacija
Google AdWords - reklamiranje na Google-u
Reklamiranje na Facebook-u
Reklamiranje na Twitteru
Reklamiranje na Twitter-u
Reklamiranje putem elektronske pošte
ONLINE
KAMPANJE

Online kampanje - Kompletno koncipiranje,
planiranje, realizacija i evaluacija digitalnih kampanja

Osmišljavanje koncepta kampanje

Komunikacioni dizajn

Izrada detaljne strategije

Odabir odgovarajućih platformi i komunikacionih kanala

Medijsko planiranje i sprovođenje digitalne kampanje

Evaluacija
VOĐENJE NALOGA NA
DRUŠTVENIM MREŽAMA

Analiza dosadašnjeg nastupa na društvenim mrežama

Izrada novog detaljnog plana (na mesečnom nivou)

Osmišljavanje pojedinačnih objava i vizuala

Direktna komunikacija sa publikom (odgovaranje na poruke i komentare)

Povećavanje interakcije sa publikom odgovarajućim metodama
i strateškim akcijama

Popularizacija naloga i povećavanje vidljivosti

Merenje i analiza rezultata
USLUGE VIZUALNE
PREZENTACIJE

Fotografisanje

Grafički dizajn

Web dizajn

Izrada prezentacija
INTERNET
MARKETING

SEO Optimizacija

Google AdWords - reklamiranje na Google-u

Reklamiranje na Facebook-u

Reklamiranje na Instagram-u

Reklamiranje na Twitter-u

Reklamiranje putem elektronske pošte