Social media optimization – optimizacija za društvene mreže

SMO-optimizacija-drustvene-mreze

Optimizacija za društvene mreže (SMO) je upotreba brojnih digitalnih kanala i virtuelnih zajednica u svrhu postizanja publiciteta i podizanja svesti o proizvodu, brendu ili događaju. Tipovi društvenih medija koji se utilizuju su RSS feed-ovi, mreže informisanja/vesti i bookmarking sajtovi, kao i sajtovi društvene mreže, poput Facebook-a, Twittera i slično, kao i video i bloging sajtovi. SMO je sličan optimizaciji za Internet pretraživače (SEO) u smislu da je cilj da se poveća promet (posete) i vidljivost veb sajta. U opštim crtama, optimizacija za društvene mreže se odnosi na optimizaciju web sajta i sadržaja za deljenje na društvenim mrežama i drugim sajtovima za društveno umrežavanje.

1. Veza sa optimizacijom za internet pretraživače

Optimizacija za društvene medije postaje sve važniji faktor za SEO jer internet pretraživači sve više obraćaju pažnju i uzimaju za referencu preporuke korisnika društvenih mreža, kao što su Facebook, Tumblr, Twitter, Google+, Reddit, Youtube i druge da bi rangirali stranice u svojim rezultatima pretrage. Posledica je ta da kada se web stranica podeli ili “lajkuje” na nekoj društvenoj mreži, internet pretraživači to računaju kao “glas” u prilog kvalitetu te internet stranice. Sledstveno, internet pretraživači mogu koristiti te “glasove” kako bi na osnovu njih preciznije rangirali sajtove u rezultatima internet pretrage. Štaviše, pošto je mnogo teže “fingirati” rezultate ili izvršiti lažni uticaj na internet pretraživače na ovaj način, internet pretraživači sve više uzimaju u obzir upravo ove faktore i pretraživanje na društvenim mrežama. Ovo zajedno sa sve personalizovanijom pretragom baziranom na interesovanjima i lokaciji je značajno doprinelo važnosti prisustva na društvenim mrežama za SEO – optimizaciju za internet pretraživače. Posebno zbog personalizovanih rezultata pretrage, prisustvo na društvenim medijima zasnovano na lokaciji, poput Google Places, Foursquare, Yelp i drugo postaje sve važniji faktor. Osnivač lokacijski bazirane marketinške platforme MomentFeed, Rob Rid, 2013. je izjavio da je lokalna optimizacija na društvenim platformama postala “strateški imperativ” više nego “luksuz”.

Mada je optimizacija za društvene medije blisko povezana sa marketingom na internet pretraživačima, ipak se razlikuje na više načina. Prvenstveno, SMO se fokusira na privlačenje poseta sa izvora drugih osim internet pretraživača, iako je unapređenje ranga na internet pretraživačima svakako korist od dobre optimizacije za društvene medije. Takođe, SMO je veoma koristan za targetiranje određenog geografskog područja u smislu ciljanja i dopiranja do potencijalnih kupaca. Ovo pomaže povećanju poseta i doprinosi visokoj stopi konverzije.

Veza sa viralnim marketingom

Optimizacija za društvene medije je na mnogo načina povezana sa tehnikom viralnom marketinga ili viralnog “postavljanja semena”, žargonski rečeno: puštanja buve, gde se reč od usta do usta kreira kroz umrežavanje u društvenom bookmarking-u, kao i sajtovima za razmenu videa i fotografija. Efektivna SMO kampanja može da koristi moć viralnog marketinga – na primer, 80% aktivnosti na Pinterest-u se generiše kroz tzv. repinovanje. Takođe, prateći društvene trendove i utilizacijom alternativnih društvenih mreža, vebsajtovi mogu zadržati postojeće pratioce dok privlače nove. Ovo omogućava biznisima da izgrade online bazu pratioca i online prisustvo, koji svi linkuju ka kompanijskom sajtu i povećavaju promet na njemu. Na primer, sa kvalitetnom društvenom bookmarking kampanjom, ne samo da promet vebsajta može biti povećan, nego se i samo rangiranje može poboljšati.  Na sličan način, blogovanje daje slične rezultate deljenjem sadržaja kroz RSS u blogosferi i specijalnim pretraživačima blogova.

Optimizacija za društvene medije je integralni deo menadžmenta online reputacije (ORM) ili menadžmenta strategija reputacije na internet pretraživačima (SERM) za organizacije ili pojedince kojima je stalo do njihovog online prisustva.

SMO nije ograničena na marketing ili izgradnju brenda. Sve više tzv. “smart” biznisi integrišu participaciju kroz društvene medije kao deo svoje strategije menadžmenta znanja (eng. knowledge management strategy). Na primer, razvijanje proizvoda/usluge, regrutovanje novih saradnika, izgradnja brenda, odnosi sa potrošačima i podizanje stepena zadovoljstva, razvoj poslovanja i drugo. Takođe, SMO se može koristiti da bi se održavala zajednica vezana za određeni sajt, što omogućava kvalitetan odnos biznis-korisnik (eng. B2C, business-to-consumer).