Preporuke za pisanje teksta konkursa za posao – šta NE SMETE staviti kao uslov

linkedin transformacija

U saradnji sa Povereništvom za zaštitu ravnopravnost, preporuke za pisanje teksta konkursa za posao portala InfoStud su proizvod jačanja  ravnopravnosti svih kandidata u procesu selekcije i namenjene su podizanju celog procesa zapošljavanja na viši nivo kao i izgradnji fer odnosa obe strane u procesu zapošljavanja, kako vas, tako i kandidata.

Novine se odnose na pojedine uslove konkursa a koji utiču na stvaranje nejednakih šansi za zaposlenje pojedinih kandidata i u startu ih stavljaju u podređeni položaj.

Preporuke obuhvataju sledeće situacije:

1.    Poslodavac ne bi smeo da traži potvrdu da se protiv osobe ne vodi krivični postupak ili da se osoba krivično goni. Na ovaj način, direktno se krši pretpostavka nevinosti kandidata.

2.    Mesto prebivališta u ličnoj karti ne bi smelo da se navede kao uslov. Opravdano je samo u slučaju da određeni grad podstiče zapošljavanje osoba iz tog grada.

3.    Kao uslov  u konkursu, ne sme da se zahteva od kandidata da imaju određene godine starosti ili da su rođeni posle određenog datuma. Izuzetak su konkursi Omladinskih zadruga koje po zakonu moraju da zapošljavaju kandidate do određenih godina, kao i konkursi koji podstiču zapošljavanje ugroženih grupa kandidata koje su opet, zakonski propisane.

Za sva pitanja ili pojašnjenja možete da se obratite direktno Povereništvu za zaštitu ravnopravnosti, pišite Milici Simić na mail adresu: milica.simic@ravnopravnost.gov.rs